Universell utformning och tillgänglighet - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Universell utformning och tillgänglighet

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Universell utformning betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Det är en förutsättning för att kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

 • Det här projektet syftar till att formulera nordisk nytta med samarbete om universell utformning.

 • En nordisk expertgrupp ska formulera rekommendationer till beslutsfattare.

 • Projektet ska också samla kunskap om hur nordiska länder och självstyrande områden förverkligar ambitionen om ett samhälle för alla oavsett funktionsförmåga, en målsättning som involverar olika sektorer i samhället och flera politiska områden.

 • Projektet är en del av paraplyprojektet Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald.


Universell design och välfärdsteknologi

Universell design och välfärdsteknologi Universiell design och välfärdsteknologi
är två närliggande begrepp med
olika ursprung och delvis också
olika inriktning.
Det är begrepp med potential att
komplettera varandra och stärka
inkluderingen i samhället av människor med funktionsnedsättningar.

Nordens välfärdscenter har har tagit fram en ny publikation på ämnet.


Åse Kari Haugeto hoppas på fortsättning

I år har Norge ordförandeskapet Åse Kari Haugeto
i Nordiska ministerrådet.
För funktionshindersrådet
är det Åse Kari Haugeto
från Barne, ungdoms-
og familiedirektoratet
som nu har ledartröjan.
På agendan står
bland annat att delta
i utvärderingen av
funktionshindersrådets arbete.

– Det vi hoppas på är att rådet får fortsätta verka så att det inte bara tar slut nu, säger hon. Läs hela intervjun här 

Maria Montefusco

Sidansvarig

Maria Montefusco

Projektledare/seniorrådgivare, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Mobil +46-76 199 2807

Senast uppdaterad

2017-11-08

Nyckelord

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet