Könsrelaterat våld och funktionshinder - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Könsrelaterat våld och funktionshinder

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Könsrelaterat våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ser annorlunda ut än våld mot andra. Situationen för kvinnor och män med funktionsnedsättning som utsätts för våld präglas av ett beroende till omvärlden och inte sällan till förövaren. Frågan osynliggörs ofta till följd av okunskap, fördomar och komplexitet.

Brittish flag English

Genom detta projekt ska vi bidra till mer kunskap om könsrelaterat våld och funktionshinder. Projektet ska resultera dels i en kartläggning av goda exempel om arbetet mot könsrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning, dels i ett åtgärdsförslag om nordiskt samarbete mot könsrelaterat våld mot kvinnor och män med funktionsnedsättning.


Oroväckande vanligt med våld

Teckning av ung kvinna i grön skjorta och röda byxor. Hon sitter på en kant.Personer med funktionsnedsättning drabbas av våld i betydligt större utsträckning än andra. Trots det är frågan lågprioriterad i samhällsdebatten. I ett nyproducerat häfte, När samhället inte ser, hör eller förstår, lyfter Nordens välfärdscenter fram kunskapen om våldet.

Läs mer


Feministisk grupp ger styrka och utrymme

Tabú är en feministisk aktivistgrupp som startade i Island i mars 2014. Gruppen är informell och riktar sig till kvinnor med funktionsnedsättning som vill dela sina erfarenheter, berätta om sin situation och kämpa för rätten att bli hörda.

I grunden handlar det om kvinnor som behöver en plats där de kan prata om teman som det tidigare inte har funnits utrymme för. Det kan handla om rättsställning, sex, föräldraskap, stigmatisering, oberoende, självbestämmande över sin egen kropp, våld eller vardagskränkningar mot personer med funktionsnedsättning.

Läs hela artikeln

Maria Montefusco

Sidansvarig

Maria Montefusco

Projektledare/seniorrådgivare, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Mobil +46-76 199 2807

Senast uppdaterad

2017-11-07

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet