English page Verkkosivu suomeksi

Integration

  • Integration

Nordens välfärdscenter arbetar bland annat med att stödja de nordiska ländernas arbete med integration av nyanlända genom både erfarenhetsutväxling och skapande av ny kunskap. Här hittar du mer om våra aktuella projekt och arbeten.


  • Nordisk samverkan om integration
    Projektet är en del av Nordiska ministerrådets temasatsning kring integration av  invandrare och flyktingar. Syftet med projektet är att förenkla för dig som arbetar med integration, både när det gäller att finna ny kunskap och nya effektiva arbetssätt. 

  • Nyanlända barn och unga i Norden
    Projektet ska identifiera lärande exempel på kommuners och andra samhällsaktörers arbete med mottagande och integration av nyanlända barn, unga och familjer i de nordiska länderna.

Senast uppdaterad

2017-12-05

Nyckelord

  • Integration

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet