Start - NVC
English page
 • Nyanlända barn och unga i Norden

  Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av vårt tids viktigaste utmaningar. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive l...

  Läs mer
 • Lärande exempel

  Idébank med exempel på framgångsrikt integrationsarbete runt om i Norden. Här kan du läsa om kommuner som lyckats underlätta för flyktingar och invandrare att komma in i samhället.

  Läs mer
 • Röster från immigranter

  Vi har låtit intervjua immigranter runt om i Norden som kommit som flyktingar och nu är etablerade i det nya hemlandet. Personerna har fått berätta om sina egna erfarenheter och vilka försla...

  Läs mer

Kalender

rss icon

NyheterNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet