Välfärdspolitik - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdspolitik

  • Välfärdspolitik

Den nordiska välfärdsmodellen, dess utmaningar och utveckling är centralt i Nordens Välfärdscenters arbete. Här hittar du våra aktuella välfärdspolitiska projekt och arbeten.

  • Nordiskt demensnätverk
    Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas till 2050. Nätverket arbetar bland annat med att sprida kunskap om området.

Senast uppdaterad

2017-05-11

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet