English page Verkkosivu suomeksi

Livskvalitet för äldre kvinnor och män i Norden

  • Välfärdspolitik

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har som mål att ta reda på hur vi skapar en stimulerande och meningsfull tillvaro även högt upp i åren. I början av 2018 kommer vi att publicera en skrift med erfarenheter och exempel på hur vi kan öka livskvalitén för äldre kvinnor och män i Norden.

Att allt fler lever längre är värdefullt för samhället, men innebär också stora utmaningar. Det gäller sociala system, såväl som hälso- och sjukvård, omsorg, boende och transporter. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet högt upp i åren.

Projektet fokuserar på de faktorer som ofta brukar nämnas när man talar om livskvalitet för äldre – möjlighet till fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och att vara behövd. Vi undersöker hur ett antal kommuner i Norden arbetar med dessa frågor och hur äldre själva är med och påverkar.

Vi har bland annat valt de städer är med i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age friendly cities. Idag är sex nordiska städer med i nätverket – Oslo, Trondheim, Göteborg, Uppsala, Tampere och Reykjavik. De ”åldersvänliga städerna” arbetar utifrån dessa teman för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

  • Utomhusmiljöer och byggnader
  • Transporter
  • Bostäder
  • Social delaktighet
  • Respekt och social tillhörighet
  • Medborgardeltagande och volontärinsatser


Projektet ska resultera i en inspirationsskrift där de nordiska städerna delar med sig av sina erfarenheter. Skriften ska vända sig till politiker, myndigheter och pensionärsorganisationer och publiceras i början av 2018.


Mer information

I danska Århus arbetar kommunen mot ensamhet. I svenska Göteborg får äldre filma sin vardag och i norska Oslo är en stadsdel pilotområde för att skapa åldersvänliga städer. Antalet personer över 65 år ökar i hela Norden. Hur denna utmaning ska mötas vill Nordens välfärdscenters Ann Jönsson ta reda på i ett projekt om livskvalitet för äldre.
Läs mer...
Porträtt på An Jönsson, projektledare Nordens välfärdscenter
Ann Jönsson

Sidansvarig

Ann Jönsson

Projektledare/seniorrådgivare

+46 70 307 13 20

Senast uppdaterad

2017-07-03

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet