Livskvalitet för äldre kvinnor och män i Norden - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Livskvalitet för äldre kvinnor och män i Norden

  • Välfärdspolitik

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har som mål att ta reda på hur vi skapar en stimulerande och meningsfull tillvaro även högt upp i åren.

Att allt fler lever längre är värdefullt för samhället, men innebär också stora utmaningar. Det gäller sociala system, såväl som hälso- och sjukvård, omsorg, boende och transporter. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet högt upp i åren.

Projektet fokuserar på de faktorer som ofta brukar nämnas när man talar om livskvalitet för äldre – möjlighet till fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och att vara behövd. Vi undersöker hur ett antal kommuner i Norden arbetar med dessa frågor och hur äldre själva är med och påverkar.

Vi har valt sex nordiska städer som är med i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age friendly cities and communities. Det är Oslo, Trondheim, Göteborg, Uppsala, Tammerfors och Reykjavik. De ”åldersvänliga städerna” arbetar utifrån dessa teman för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

  • Utomhusmiljöer och byggnader
  • Transporter
  • Bostäder
  • Social delaktighet
  • Respekt och social tillhörighet
  • Medborgardeltagande och volontärinsatser


Dessutom skildrar vi Aarhus som inte ingår i WHO-nätverket men som i samarbete med olika aktörer bedriver ett omfattande arbete för att skapa social gemenskap och motverka ensamhet i alla åldersgrupper. 


En bättre plats att åldras på

Denna skrift bygger på information från möten och studiebesök i städerna samt på skriftligt material. Den vänder sig i första hand till beslutsfattare på lokal nivå och till pensionärsorganisationer.

Förhoppningen är att skriften ska tjäna som inspiration i kommunernas arbete för att bli en bättre plats att åldras på.

Läs mer...Mer information

I danska Århus arbetar kommunen mot ensamhet. I svenska Göteborg får äldre filma sin vardag och i norska Oslo är en stadsdel pilotområde för att skapa åldersvänliga städer. Antalet personer över 65 år ökar i hela Norden. Hur denna utmaning ska mötas vill Nordens välfärdscenters Ann Jönsson ta reda på i ett projekt om livskvalitet för äldre.
Läs mer...
Porträtt på An Jönsson, projektledare Nordens välfärdscenter
Ann Jönsson

Sidansvarig

Ann Jönsson

Projektledare/seniorrådgivare

+46 70 307 13 20

Senast uppdaterad

2018-01-23

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet