Nordiskt demensnätverk - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt demensnätverk

  • Välfärdspolitik

I de nordiska länderna lider nästan en halv miljon människor av diagnostiserad demens. Studier visar att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050.

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre, dessutom antar man att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort.

Det är en av grundtanken bakom Nordiskt demensnätverk som koordineras av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och experter på området.

Fokus på mindre målgrupper

Nätverket, vars mandatperiod är tre år, vill i synnerhet stärka insatserna och samarbetet gällande mindre målgrupper och de problem de möter.

Målgrupperna och fokusområdena är i första hand:

  • Personer med funktionsnedsättning och demens
  • Personer med etnisk minoritetsbakgrund  och demens
  • Välfärdsteknologi inom demensvården


Nätverket har som mål att bidra till nordisk nytta inom demensområdet bland annat genom att samla och sprida nordisk forskning och god praxis och att främja kommunikationsarbetet inom demensområdet.

Medlemmar i nätverket


Antal personer med demens i Norden 2012

  • Sverige 173 135
  • Finland 92 232
  • Danmark 85 562
  • Norge 77 158
  • Island 3 922

Källa: Alzheimer Europe.

Det finns ingen nyare gemensam statistik över hur många personer som har fått diagnosen demens i Norden. Det beror bland annat på att mätningarna kan skilja sig åt mellan länderna.

Demens är inte en enda sjukdom utan en diagnos för en rad sjukdomar, vilket gör att undersökningarna kan fokusera på olika saker. Dessutom försvåras det ytterligare av att det dröjer innan en del personer får rätt diagnos och för att det råder sekretess kring uppgifterna. 

Här listar vi istället den senaste statistiken från respektive land. Island har inga officiella siffror.

Finsk flagga Finland           Svensk flagga Sverige

Norge              Danmarks flagga Danmark 

Lars Rottem Krangnes

Sidansvarig

Lars Rottem Krangnes

Projektledare/seniorrådgivare

+46 70 562 45 30

Senast uppdaterad

2017-05-05

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet