English page Verkkosivu suomeksi

Kvalitet i ældreomsorgen

  • Välfärdspolitik

Nordens velfærdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på den nye, store ældregenerations velfærd i de nordiske lande. Projektet har producert to nordiske rapporter på temaet.

Äldre man på promenad

Med projektet Kvalitet i ældreomsorgen kortlægger Nordens velfærdscenter, hvordan hjemmepleje/hemtjänst, hjemmesygepleje/hemsjukvård og plejehjem/äldreboende er bygget op i de nordiske lande samt på Færøerne, Åland og i Grønland.

Nordens velfærdscenter sætter fokus på kvalitetsbegrebet i ældreomsorgen og på, hvordan der føres tilsyn med kvaliteten. I den forbindelse har vi lavet en screening af brugerorganisationernes vurdering af kvalitet i ældreomsorgen, og hvad brugerne lægger vægt på.

Projektets screening og sammenstilling af kvalitet i ældreomsorgen i Norden, forventes at føre til nordisk erfarings- og videndeling, samt en afdækning af, hvad de største udfordringer/utmaninger indenfor ældreomsorgen er set i lyset af den demografiske udfordring.


Et øget press på velfærdssektoren

Levealderen i Norden er stigende, og antallet af børnefødsler er faldende, hvorfor befolkningen – anskuet på fremskrivning af statistiske data - fremover vil bestå af flere ældre, der skal forsørges af færre unge.

Der tales hos velfærdsforskere om den store ældregeneration, og politisk kommer der flere og flere tiltag i forhold til pensionsreformer, arbejdsmarkedsreformer, reformer på det sociale område osv., der skal imødegå forsørgelsesudfordringen i velfærdssamfundet samt det øgede pres på sundheds- og omsorgssektoren.

Nordens velfærdscenter at bidrage til erfarings- og videndeling i de nordiske lande samt fremme et udvidet nordisk samarbejde på området.

Ewa Persson Göransson

Sidansvarig

Ewa Persson Göransson

Direktör

Tel. dir. +46-8 545 536 03

Mobil +46-70 642 0048

Senast uppdaterad

2017-05-05

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet