English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdsteknologi

  • Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av välfärdsteknik som kan bidra till att människor med funktionsnedsättning känner en större delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet i samhället. Här hittar du våra välfärdsteknologiska projekt.


  • CONNECT
    Tekniken för hälsa och stöd i hemmet, välfärdsteknologin, är just nu på väg in i en kritisk fas. Den måste ta steget från att vara pilotprojekt till att bli en integrerad del av samhällsservicen. Connect har tagit fram en praktisk verktygslåda som ska underlätta övergången.

  • Nordisk tænketank for velfærdsteknologi
    Tænketanken vil hvert år behandler et problematisk emne indenfor velfærdsteknologien og herefter udgive en lille publikation med anbefalinger til hvorledes denne problemstilling bedst muligt overkommes på nordisk niveau.

Senast uppdaterad

2017-06-15

Nyckelord

  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet