Suomeksi - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Suomeksi

  • Välfärdsteknologi

Kerää tiedot hyvinvointiteknologian parhaista käytännöistä

Terveyden ja avustetun asumisen teknologia – tai yksinkertaisesti hyvinvointiteknologia, kuten sitä Pohjoismaissa kutsutaan – on tulossa kriittiseen vaiheeseen. Sillä on nyt edessään vaikea muutos pelkistä pilottiprojekteista integroiduksi osaksi tapaa, jolla julkiset palvelut toimitetaan.

  • Tämän muutosvaiheen helpottamiseksi on ratkaistava muutama Pohjoismaille yhteinen haaste:
  • Liian monta projektia ja liian vähän lopputuloksia.
  • Projekteihin osallistumiseen kiinnitetään liiaksi huomiota, kun pitäisi mieluummin varmistaa, että tiedot ja tulokset hyödynnetään kunnolla nykyisessä organisaatiossa.
  • Pyörä keksitään liian usein uudelleen. Yhteistyötä ja tietojen jakamista ei ole tarpeeksi. Luontaista "ei keksitty täällä" -ajattelua.
  • Hyvinvointiteknologian yhteiset pohjoismaiset markkinat ovat heikot. Erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa tällä hetkellä hyvin hajanaista markkinaa.

CONNECT pyrkii voittamaan nämä haasteet luomalla optimaalisen prosessin hyvinvointiteknologian kanssa työskentelyyn ja laatimalla täydelliset parhaiden käytäntöjen työkalut prosessin jokaiseen vaiheeseen.

Tämä tehdään keräämällä tietoja ja kokemuksia parhaista käytännöistä alhaalta ylöspäin periaatteella. Kymmenen johtavaa pohjoismaista kaupunkia muodostaa CONNECT-projektitiimin ytimen. Sen kanssa toimii seitsemän kansallista viranomaista, jotka varmistavat todellisen pohjoismaisen soveltuvuuden koko Pohjolan alueella.

Tavoitteena on luoda prosessi, joka helpottaa hyvinvointiteknologian parissa työskentelyn alkuvaiheen taakkaa. Prosessilla pyritään myös tarjoamaan jäsennelty lähestymistapa sekä antamaan käyttöön tiedot parhaista käytännöistä kunkin vaiheen osalta, jolloin hyvinvointiteknologia saadaan otettua käyttöön arkisissa palveluissa.

Työkalupakki

Yhdeksänvaiheinen prosessi on esiteltynä alla olevassa laatikossa. Napsauttamalla prosessin vaihetta näkee kyseisen vaiheen parhaiden käytäntöjen työkalut.

Oikealla olevien linkkien kautta saa lisätietoa projektin taustoista ja osallistujista.

 

  

  

  

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2018-01-23

Nyckelord

  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet