Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

  • Arbetsinkludering

Hva må beslutningstakere i de nordiske landene investere i for å forbedre velferden for Nordens ungdommer?

Nordens välfärdscenters prosjekt«Unga in i Norden» (Unge inn i Norden) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd utarbeidet forslag til hva samfunnet bør endre, og presenterer virksomheter og prosjekter som har skapt forutsetninger for at de unge kan ta et skritt ut i samfunnet, enten gjennom studier eller arbeid.

Norsk versjon: Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

Publikationsfakta

PDF icon
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-12-23 16:10:00
Språk: Norska
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet