English page Verkkosivu suomeksi

Fler flyktingar fortare i arbete

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som tagits fram av Nordregio på uppdrag av projektet Nordisk samverkan om integration.

Det tar i genomsnitt fem till tio år för en person med flyktingbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden i Norden, även om det ser lite olika ut för olika grupper beroende på ålder, kön, ursprungsland och utbildningsbakgrund.

I publikationen kan du läsa om vilka åtgärder som kan få fler personer med flyktingbakgrund att komma ut snabbare på arbetsmarknaden.

Den fullständiga rapporten "Policies and measures to speed up labour market integration of refugees in the Nordic region - A knowledge Overview" kommer att publiceras i december 2017.

Projektet Nordisk samverkan om integration drivs av Nordens välfärdscenter i samverkan med Nordregio.

Svensk version: Fler flyktingar fortare i arbete

Vår specialsajt: Nordiskt integrationssamarbete

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Anna Karlsdóttir, Hjördís Rut Sigurjónsdóttir, Åsa Hildestrand Ström
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-11-06 12:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 8
Förlag: Nordregio
Publikationen Fler flyktingar fortare i arbete

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet