Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 - Uppföljning 2016 - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 - Uppföljning 2016

  • Funktionshinder

Det pågår ett intensivt och konstruktivt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka funktionshindersperspektivet i Nordiska ministerrådets verksamhet. En hel del har redan gjorts.

Det visar denna rapport som är en uppföljning av en nollmätning som genomfördes under 2015.
Rapporten är en del av projektet "Integrering av funktionshindersperspektiv och förbättrad tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet", som pågår 2015–2017. Den visar vad som redan har gjorts, vad som planeras som nästa steg i förbättringsprocessen samt vilka aktörer som har ansvaret för att genomföra de olika åtgärderna.

Nollmätningen, som utgjorde utgångspunkten för förbättringarna, publicerades i november 2015 och finns att läsa och ladda ner här.

Svensk version: Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 - Uppföljning 2016

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-07-04 13:00:00
ISBN: 978-91-88213-09-9
Språk: Svenska
Antal sidor: 24
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Nummer: 200
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Närbild på två personer som samtalar under ett möte.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet