Hur gör grannarna? - Strategisk funktionshinderspolitik i Norden - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Hur gör grannarna? - Strategisk funktionshinderspolitik i Norden

  • Funktionshinder

Nordens länder samt Färöarna, Grönland och Åland arbetar med inkludering av och delaktighet för personer med funktionsnedsättning på liknande, men ändå skilda, sätt.

Det strategiska arbetet för ökad delaktighet och ett samhälle för alla anknyter också till FN:s konventionom rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Under 2016 pågår utvärderingar av nuvarande strategier på flera håll i Norden. Det finns samtidigt ett intensivt arbete med utformning av kommande strategier och/eller handlingsplaner för funktionshinderspolitiken.

Mot bakgrund av det intresse som finns och behovet av överblick har vi i detta häfte samlat basfakta om strategiskt funktionshindersarbete på nationell nivå.

Klicka här för uppdaterad information på hemsidan.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Anna Dahlberg och Maria Montefusco
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-03-01 16:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 8
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Ladda ner publikationen som pdf
Bilden visar några händer som arbetar med pappersdokument.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet