Hyvinvointiteknologia - työkalupakki - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Hyvinvointiteknologia - työkalupakki

  • Välfärdsteknologi

Hyvinvointiteknologia on ollut yhä vahvemmin esillä sekä politiikassa että mediassa viimeisten 5–7 vuoden aikana, mutta kasvavasta kiinnostuksesta huolimatta uusia ratkaisuja ei ehkä ole otettu käyttöön niin paljon kuin olisi voinut odottaa.

Yli 1 200 pohjoismaisen kunnan on ollut vaikea muuttaa kiinnostusta ja hankkeita toimeenpannuiksi ratkaisuiksi ja uudeksi innovatiiviseksi arjeksi henkilöstölle ja kansalaisille.

Tässä julkaisussa, kuten koko CONNECT-hankkeessa, käsitellään pohjoismaisten kuntien hyvinvointiteknologiaan liittyvässä työssään kohtaamia ongelmia: Miten hyödymme hankkeistamme entistä enemmän? Miten varmistamme, että keräämämme tieto integroidaan kunnalliseen organisaatioon? Miten voisimme nykyistä paremmin jakaa tietoa ja kokemuksiamme emmekä luulisi, että jokaisen pitää keksiä pyörä uudelleen? Miten vahvistamme hyvinvointiteknologian yhteispohjoismaisia markkinoita? Miten varmistamme, että henkilöstö pitää teknologiaa kumppanina? Kiperiä kysymyksiä on paljon.

CONNECT yhdistää nämä langat ensimmäiseksi kattavaksi pohjoismaiseksi työkalupakiksi ja antaa vastauksia siihen, miten kunnat voivat parhaiten hyödyntää hyvinvointiteknologiaa.

Asiantuntijanäkemysten lisäksi työkalupakki perustuu käytännön kokemuksiin ja kunnallisiin parhaisiin käytäntöihin, eli sen ovat muodostaneet kymmenen hyvinvointiteknologia-alan johtavaa pohjoismaista kuntaa yhdessä eri kansallisten viranomaisten kanssa.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus toivoo tämän julkaisun ja työkalupakin edistävän sekä panostusta hyvinvointiteknologiaan kaikissa Pohjoismaissa että yhteistyötä eri Pohjoismaiden välillä.

Finnish version: Hyvinvointiteknologia - työkalupakki

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Dennis C Søndergaard
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-03-10 14:00:00
ISBN: 978-91-88213-20-4
Språk: Finska
Förlag: Nordens välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet