Rätten till eget hem - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Rätten till eget hem

  • Funktionshinder

Syftet med inspirationshäftet är att visa hur vuxna personer med utvecklingsstörning bor i de nordiska länderna och redogöra för skillnader och likheter. Till grund för arbetet ligger FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Förhoppningen är att häftet ska bidra till en diskussion om framtida utmaningar och väcka frågor om de nordiska samhällena kan göra mer för att säkerställa rättigheter som berör boende för personer med utvecklingsstörning.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maarit Aalto, Anna Danielsson Öberg, Bengt Rolfer, Jóhann Hauksson
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-02-26 00:00:00
ISBN: 978-91-980800-1-8
Språk: Svenska
Antal sidor: 44
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Navii
Nummer: 20
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Kille som sitter i rullstol och krattar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet