"Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor" – tekniksprång i nordisk demensvård - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

"Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor" – tekniksprång i nordisk demensvård

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdsteknologi är teknologi som förebygger, hjälper eller levererar välfärdslösningar – och kan hjälpa människor med demenssjukdom.

Nya hjälpmedel som växer fram skapar nya frågor för nordiska kommuners arbete med demensomsorg. Det handlar om ekonomiska, teknologiska och etiska frågor. Samtidigt kan teknologin vara ett sätt att minska trycket på välfärden och få resurser över till förbättrad service för personer med demens.

Nordens välfärdscenter vill inspirera praktiker och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå genom att låta olika nordiska röster komma till tals om frågor som väcks kring välfärdsteknologi. Vilka hjälpmedel finns? Hur jobbar en kommun som aktivt implementerat ny teknik? Vilka etiska utmaningar kan dyka upp?

Svensk version: "Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor"  – tekniksprång i nordisk demensvård

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-06-21 09:00:00
ISBN: 978-91-88213-24-2
Språk: Svenska
Antal sidor: 19
Tryckort: Stockholm
Nummer: 700
Nyckelord:
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet