Välfärdsteknologi - verktygslåda - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdsteknologi - verktygslåda

  • Välfärdsteknologi

Välfärdsteknik har tagit allt mer medial och politisk plats under de senaste 25 åren, men trots det stora intresset och de växande förväntningarna har kanske inte fullt så många nya lösningar implementerats som man hade kunnat förvänta sig.

De mer än 1200 nordiska kommunerna har haft svårt att förvandla intresset och projekten till implementerade lösningar och en innovativ vardag för personal och medborgare.

Denna publikation syftar, liksom hela CONNECT-projektet, till att adressera några av de problem som de nordiska kommunerna möter i sitt arbete med välfärdsteknik: Hur kan vi bättre ta tillvara våra projekt? Hur säkrar vi att den kunskap vi inhämtar integreras i den kommunala verksamheten? Hur blir vi bättre på att dela med oss av kunskap och erfarenheter så att vi inte alltid måste uppfinna hjulet på nytt? Hur stärker vi den gemensamma nordiska marknaden för välfärdsteknik? Hur får vi personalen att se tekniken som en lagkamrat? Frågorna är många och svåra.

CONNECT samlar ihop dessa frågor och skapar den första kompletta nordiska verktygslådan med redskap som hjälper kommuner att på bästa sätt arbeta med välfärdsteknik.

Verktygslådan består emellertid inte bara av experternas anvisningar. Den innehåller praktiska erfarenheter och kommunal bästa praxis och har sammanställts av tio av nordens ledande kommuner inom välfärdsteknik i samarbete med en rad nationella myndigheter.

Nordens välfärdscenter hoppas att denna publikation och verktygslåda ska kunna bidra till att främja välfärdsteknikens framsteg i respektive land, men också samarbetet över de nordiska landsgränserna.

Svensk version: Välfärdsteknologi - verktygslåda

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Dennis C Søndergaard
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-03-10 14:10:00
ISBN: 978-91-88213-19-8
Språk: Svenska
Antal sidor: 78
Förlag: Nordens välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet