Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktober 2013 i Stockholm. Evenemanget är ett av fyra möten som utgör en del i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

Den nordiska välfärdsmodellen bygger till stor del på innovation och flexibilitet som medel för att möta nya utmaningar. För att klara de framtida utmaningarna krävs innovativt tänkande och nya former av insatser inom vården och omsorgen om äldre personer. Välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället.

Mötet ska inspirera till fortsatt utveckling och implementering av välfärdsteknologi i de nordiska länderna. Vi vill även fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna kring standardisering av digitala trygghetslarm. Här har vi gemensamma utmaningar som vi kan tjäna på att anta tillsammans – både ur de äldres, skattebetalarnas, kommunernas och företagens perspektiv.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Ann Patmalnieks ; Lasse Winther Wehner
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-12-17 11:30:00
ISBN: 978-87-7919-096-2
Språk: Svensk
Antal sidor: 52
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Nummer: 15
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
Omslagsbild: Experter sitter samlade för möte

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet