Magasin 2017 - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Magasin 2017

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

Läs bland annat om den nordiska välfärden i tider av kriser eller vårt debattinlägg om en försvagad alkoholforskning som riskerar folkhälsan.

Vi har tagit fram rekommendationer för hur nordiska beslutsfattare bäst hjälper unga med psykisk ohälsa och tillsammans med nordiska kommuner har vi skapat en verktygslåda för hur kommunerna ska arbeta med välfärdsteknologi.

Läs också om vårt arbete med integrationsfrågor, funktionshindersfrågor och mycket mer!

Svensk version: Magasin 2017

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Jessica Gustafsson, Joakim K E Johansson, Judit Hadnagy m.fl.
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-05-03 09:00:00
ISBN: 978-91-88213-22-8
Språk: Svenska, norska, danska
Antal sidor: 71
Förlag: Nordens välfärdscenter
Tryckort: TB Screen/ Västerås
Nyckelord:
  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
Ung man som sitter vid havet och ler

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet