English page Verkkosivu suomeksi

1/09 Volume 26

  • Folkhälsa

Publikationsfakta

Författare: 1) Karlsson, P. & Bergmark, A. 2) Abrahamson, M. & Tryggvesson, K. 3) Holmila, M. & Warpenius, K. & Tigerstedt, C.
Publikationsår: 2009
Publicerad: 2009-02-05 11:00:00
Språk: Skandinaviska
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Cover of NAT 1/09 volume 26

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet