English page Verkkosivu suomeksi

2/07 Volume 24

  • Folkhälsa

Publikationsfakta

Författare: 1) Sznitman, S.R., 2) Østergaard, J. 3) Demant, J. 4) Törrönen, J. & Maunu, A.
Publikationsår: 2007
Publicerad: 2007-04-02 09:30:00
Språk: English
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Cover of NAT 2/07 volume 24

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet