English page Verkkosivu suomeksi

2/08 Volume 25

  • Folkhälsa

Publikationsfakta

Författare: 1) Horverak, Ø. 2) Norström, T. & Ramstedt, M. 3) Geidne, S. & Eriksson, C. 4) Örnberg, J. C. & Ólafsdóttir, H.
Publikationsår: 2008
Publicerad: 2008-04-07 09:30:00
Språk: English
Nyckelord:
  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet