English page Verkkosivu suomeksi

2/12 Volume 29

  • Folkhälsa

Publikationsfakta

Författare: 1) Ellonen & Aaltonen, 2) Koski-Jännes & Hirschovits-Gerz & Pennonen & Nyyssönen, 3) Söderström & Skolbekken, 4) Svensson & Andersson, 5) von Greiff & Skogens
Publikationsår: 2012
Publicerad: 2012-04-17 14:30:00
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Cover of NAD 2/12 volume 29

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet