English page Verkkosivu suomeksi

4/12 Volume 29

  • Folkhälsa

Publikationsfakta

Författare: Kerstin Stenius, Klaus Mäkelä, Jürgen Rehm, Robin Room, Pia Johansson, Hans Olav Melberg, Thomas Babor, Douglas Wlaker, Maria Abrahamson, Patrik Karlsson, Signe Ravn, Jakob Demant, Ragnar Hauge
Publikationsår: 2012
Publicerad: 2012-08-31 11:00:00
Språk: English, norska
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Cover of NAD 4/12 volume 29

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet