English page Verkkosivu suomeksi

5/08 Volume 25

  • Folkhälsa

Click the links below to read the contents of this issue of NAT.

Ledare

Kerstin Stenius: Synliggör tvånget inom psykiatrin!

Artiklar

Kim Møller: Hvordan sælges alkohol? Den danske models historiske udvikling

Torkel Richert & Bengt Svensson: Med livet som insats – injektionsmissbruk, risktagande och överdoser

Helle Vibeke Dahl: Metadonkontrol: hvorfor, hvordan og hvorledes? Dansk metadonpraksis belyst fra aktørernes perspektiv

Kommentar

Riikka Perälä: Är metadonbehandling humant?

M. Holmila, K. Warpenius & C. Tigerstedt: Visions and means to execute them: key actors' opinions on local alcohol policy

Recensioner

Sven Andréasson, Bengt Göransson, Jakob Lindberg,
Svante Nycander & Gabriel Romanus: Solidarisk alkoholpolitik (av Thomas Karlsson)

Björn Collarp: Hur har andra det? (av Ingalill Österberg)

Landsrapporter

Dorte Hecksher & Torsten Kolind: Rapport fra Danmark

Rafn M. Jónsson: Rapport fra Island

Elin Bye: Rapport fra Norge

Martin Stafström: Rapport från Sverige

Johan Sandelin & Matilda Wrede-Jäntti: Rapport från Finland

Publikationsfakta

Författare: 1) Møller, K. 2) Richert, T. & Svensson, B. 3) Dahl, H.V. 4) Holmila, M. & Warpenius, K. & Tigerstedt, C.
Publikationsår: 2008
Publicerad: 2008-10-08 10:00:00
Språk: Skandinaviska, English
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Cover of NAT 5/08 volume 25

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet