English page Verkkosivu suomeksi

5/09 Volume 26

  • Folkhälsa

Alkohol och äldre: 1)Skoletiltak som synes å gi effekt: Fruktbar forskning om rusforebygging eller suspekte historier om suksess?, 2) Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar - hur ser det ut egentligen? 3) Riskfylld alkoholkonsumtion bland äldre 4) Allt fler äldre tackar ja till alkohol 5) Alkoholen och äldre i Finland 6) Äldres värderingar och ideal i skrivaruppropet "Alkoholen i mitt liv"

Ledare

Kerstin Stenius: Alkoholen och de äldre

Gästledare

Griffith Edwards, Tom Babor, Shane Darke, Wayne Hall, John Marsden, Peter Miller & Robert West: Handel med narkotika: dags att avskaffa dödsstraffet

Artiklar

Hilde Pape: Skoletiltak som synes å gi effekt: Fruktbar forskning om rusforebygging eller suspekte historier om suksess? Abstract

Kommentarer

Henrik Natvig: Barn, badevann og rusforebyggende tiltak i ungdomsskole

Hilde Pape: Tro, håp og kjærlighet - eller hypotesetestende forskning?
En kommentar til Natvigs innlegg

Torkel Richert: Injektionsmissbrukande kvinnors inkomstkällor och anskaffning av droger, Abstract

Alkohol och äldre

Mats Ramstedt: Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar - hur ser det ut egentligen?, Abstract

Margareta Lindén-Boström, Carina Persson & Mats Berglund: Riskfylld alkoholkonsumtion bland äldre - Resultat från en svensk befolkningsundersökning, Abstract

Tommi Sulander: Allt fler äldre tackar ja till alkohol, Abstract

Salme Ahlström, Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Petri Huhtanen: Alkoholen och äldre i Finland

Maria Abrahamson: Äldres värderingar och ideal i skrivaruppropet "Alkoholen i mitt liv", Abstract

Meddelande

Jorunn Moen: Avhengighet i dagens samfunn: hva informasjonstjenester kan bidra med

Landsrapporter

Dorte Hecksher & Torsten Kolind: Rapport fra Danmark
Rafn M. Jónsson: Rapport fra Island
Elin Bye: Rapport fra Norge
Martin Stafström: Rapport från Sverige
Johan Sandelin: Rapport från Finland

Publikationsfakta

Författare: 1) Pape, H. 2) Ramstedt, M. 3) Línden-Boström, M. & Persson, C. & Berglund, M. 4) Sulander, T. 5) Ahlström, S. & Mäkelä, Pia & Mustonen, H. & Huhtanen, P. 6) Abrahamson, M.
Publikationsår: 2009
Publicerad: 2009-10-08 13:30:00
Språk: Skandinaviska
Nyckelord:
  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet