English page Verkkosivu suomeksi

5/10 Volume 27

  • Folkhälsa

Publikationsfakta

Författare: 1) Meier, 2) Ramstedt, 3) Lysova & Pridemore, 4) Rossow, 5) Allamani & Beccaria & Voller, 6) Hope & Butler, 7) Karlsson & Mäkelä & Österberg & Tigerstedt, 8) Giesbrecht & Thomas
Publikationsår: 2010
Publicerad: 2010-10-06 12:00:00
Språk: English
Nyckelord:
  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet