Norden för alla - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Norden för alla

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Alla människor upplever någon gång i livet att de hindras i mötet med miljö och omgivning. Visionen om ett Norden som i livets alla aspekter är tillgängligt för alla har alltid varit i fokus inom det nordiska samarbetet. För att tankarna ska kunna förverkligas behövs gränsöverskridande samverkan, inte bara länderna emellan, utan även mellan politikområden och branscher.

Den här rapporten innehåller förslag till samarbetsområden kring universell utformning och tillgänglighet. Förslagen till samarbetsområden har utvecklats med bidrag från en nordisk expertgrupp som utgått från ländernas officiella rapporter och erfarenheter.

Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare på nordisk nivå. Den kan även vara intressant för personer som arbetar med hållbar utveckling samt universell utformning och tillgänglighet på nationell, regional eller lokal nivå. I de fall information funnits, beskrivs även skillnader i förutsättningar för delaktighet och jämlikhet mellan kvinnor och män respektive flickor och pojkar.

Svensk version: Norden för alla

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-05-31 16:30:00
ISBN: 978-91-88213-07-5
Språk: Svenska, sammanfattning och rekommendationer även på engelska
Antal sidor: 40
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nummer: 300
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
En solig dag spelar två ungdomar, varav en i rullstol, någon form av tennisliknande racketsport.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet