English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk läseplan 2017 - Förvärvad dövblindhet

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en gemensam nordisk terminologi, är det nödvändigt att det finns en nordisk läseplan.

Läseplanen är avsedd som en grund för nationella grundutbildningar, och den kan tolkas och anpassas till de enskilda nationella studieplaner och lokala utbildningar som finns i de nordiska länderna. Avsikten är att skapa en gemensam kunskapsgrund för att möten i nordiska arenor ska bli meningsfulla och lärorika, till exempel genom kurser arrangerade av Nordens välfärdscenter och i nordiska nätverk.

Svensk version: Nordisk läseplan 2017 - Förvärvad dövblindhet

Icelandic version:  NORRÆN 2017 - Námskrá um síðdaufblindu 

Finnish version: Pohjoismaista opetussuunnitelmaa 2017 - kuurosokeutuneet 

Publikationsfakta

PDF icon
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-09-01 16:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 14

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet