Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

  • Arbetsinkludering

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga?

Nordens välfärdscenters projekt Unga in i Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram förslag på vad samhället behöver förändra och presenterar verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Svensk version: Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Publikationsfakta

PDF icon
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-12-23 14:00:00
Språk: Svenska
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet