Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2015 - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2015

  • Funktionshinder

Arbetet i Rådet tog rejäl fart under 2015. Många aktiviteter genomfördes och ännu fler har satts igång som kommer att nå effekt först under kommande år.

Rådet har bl.a. hållit två möten och träffade även den nordiska forskarnätverket för handikappforskning NNDR. Det andra mötet, i Köpenhamn, ägde rum i förlängningen av seminariet "Fri rörlighet och funktionshinder".

Årsrapporten sammanfattar det gångna året och ger också en fingervisning om vad som komma skall under kommande period.

Svensk version: Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2015

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-02-15 09:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 24
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nummer: 1000
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Omslaget till Rådets årsrapport 2015

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet