Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2016 - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2016

Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut ratificerade FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet har arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter från ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet som löper 2015—2017. Fler av aktiviteterna har arrangerats i samarbete med det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

Svensk version: Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2016

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-01-24 10:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 28
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nummer: 300

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet