Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2017 - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2017

  • Funktionshinder

Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter från ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet som löper 2015—2017. Fler av aktiviteterna har arrangerats i samarbete med det norska ordförandeskapet för nordiska ministerrådet.

Några målsättningar från verksamhetsplanen var att:

  • Uppmärksamma värdet av universellutformning i det nordiska hållbarhetsarbetet.
  • Uppmärksamma vilken funktionshindersforskning som finns och vilken som saknas.
  • Delta och bidra till övrigt internationellt samarbete som syftar till ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
  • Delta i Nordiska ministerrådets profilering av Norden i den internationella kontexten.
  • Uppmärksamma funktionshindersperspektivet i de strukturer, och hos de aktörer, som arbetar med gränshinder för att främja fri rörlighet.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco
Publikationsår: 2018
Publicerad: 2018-01-19 14:30:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 32
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nummer: 600
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Omslag

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet