English page Verkkosivu suomeksi

Etableringsprocessen i de nordiska länderna

 • Integration
 • Bostad
 • Arbete
 • Utbildning
 • Migration & utveckling
 • Norden

I denna rapport görs en genomgång av etableringsprocessen i de nordiska länderna.

Detta är ett område där det hela tiden sker förändringar. Detta är en lägesbeskrivning hösten 2017.

Rapporten bygger på dokument från myndigheter i respektive land. Först presenteras kort hur etableringsprocessen ser ut i de nordiska länderna – introduktionsprogrammens innehåll, omfattning, ansvariga myndigheter. Därefter redovisas likheter och de mest betydande skillnaderna mellan länderna. 

Svensk version: Etableringsprocessen i de nordiska länderna

Här kan du läsa mer om Nordens välfärdscenters arbete inom integrationsområdet

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Ann Jönsson
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-10-20 10:30:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 19
Nyckelord:
 • Integration
 • Bostad
 • Arbete
 • Utbildning
 • Migration & utveckling
 • Norden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet