Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden

Den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända barn och unga är skolan.

Forskning visar att en genomgången grundskola är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en rad framtida sociala problem för alla barn och unga.

Erfarenheter från forskning och praktik visar att det finns flera saker som är viktiga för unga när de ska introduceras in i sitt nya samhälle. Det handlar om att ta reda på vilka styrkor och kompetenser de har, hjälpa dem att hitta en bra balans mellan hemkulturen och den nya kulturen, inkludera föräldrar i i barnens skolgång, utbilda lärare i att identifiera psykisk ohälsa och inte minst – ta stöd av det omgivande samhället.


Nordens välfärdscenter vill med denna skrift visa vad som kan göras för att förbättra mottagande av nyanlända barn och unga i skolan. Med rätt insatser kan unga få kunskaper och betyg som gör att de senare kan klara sig bra i livet.


Det har blivit ett korrekturfel på sidan 13 Figur 2. Färgerna i linjerna visar fel ålder. Den blå linjen ska representera 0-13 år och den gula linjen ska representera 14-17 år. I den nedladdningsbara pdf:en är detta korrigerat.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Anna Gärdegård, Jenny Tägtström, Joan rask, Caroline Jonsson, Ann Patmalnieks och Oddrun Midtbø
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-12-01 10:30:00
ISBN: 978-91-88213-25-9
Språk: Svenska, norska och danska
Antal sidor: 46
Tryckort: Stockholm
Nummer: 700
Glad pojke gungar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet