Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga - en beskrivning av trygghetssystemen - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga - en beskrivning av trygghetssystemen

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Andelen unga som beviljas förtidspension under lång tid har ökat, särskilt de med en psykisk diagnos eller unga med lindrig psykisk ohälsa. Denna form av utanförskap innebär att betydande andelar av en generation av unga människor har liten eller ingen koppling till arbetsmarknaden under en större del av sitt vuxna liv.

Bara i Sverige har antalet förtidspensionerade mellan 19-29 år fördubblats under de senaste 15 åren.

Rapporten visar att samtliga nordiska länder har välfärdsystem riktade till gruppen unga med psykisk ohälsa. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har alla socialpolitiska ambitioner om en välfärdsstat där det offentliga har ett ansvar för medborgarnas välfärd, i de fall ohälsa hindrar människor från att försörja sig genom lönearbete. De olika systemen i de olika länderna skiljer sig dock åt i sin uppbyggnad.

Exempelvis gäller detta den så kallade inkomstbortfallsprincipen. Den är grundprincip i samtliga länders system, med undantag för Danmark. Det danska systemet är ett flat-ratesystem utan någon inkomstrelaterad del. Finland och Island har två parallella ekonomiska och sociala system riktade till gruppen unga med långvarig psykisk ohälsa. I Danmark, Norge och Sverige har nyligen genomförda lagändringar förändrat systemens funktionssätt.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Sara Hultqvist, Lidija Kolouh-Söderlund
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-09-30 09:00:00
Språk: Sverige
Antal sidor: 43
Förlag: Navii
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet