Vi arbetar med unga i Norden - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Vi arbetar med unga i Norden

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

En kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier i Norden.

Den här broschyren är en del av projektet "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbetet, utbildning". Det är en översikt över de viktigaste departementen, myndigheterna, forskningsmiljöerna och civilsamhällesorganisationerna.

I Norden har vi många gemensamma utmaningar, en av dessa är att alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor. Vi vet också att särskilda satsningar och investeringar krävs för en heterogen grupp unga som riskerar utanförskap på grund av psykisk ohälsa, avhopp från studier och långvarig arbetslöshet.

Kartläggningen är tänkt att inspirera till samarbete. Vi är övertygade om att vi kan lära oss mycket av varandras olika lösningar och insatser. Det kan handla om att ta del av andras hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, utbyte av evidensbaserade arbetsmetoder och att dela lärdomar från framgångsrika projekt för att motverka risken att unga nordbor hamnar i utanförskap.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Caroline Lagercrantz, Lidija Kolouh-Söderlund
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-09-23 15:30:00
Språk: Svenska, Norska, Danska, Isländska, Engelska
Antal sidor: 30
Förlag: Navii
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet