English page Verkkosivu suomeksi

1/1984

  • Folkhälsa

Artiklar

Kerstin Stenius: En nygammal tidskrift

Hildigunnur Olafsdottir, Tomas Helgason og Kristinn Tomasson: Okt innleggelse i Island av alkohol- og stoffmisbrukere i årene 1974-1981

Kettil Bruun: Nya perspektiv på Brattsysternets tillkomsthistoria

Vagn Greve: Da danskerne opgav hjemmebrændingen

Fanny Duckert: Alkoholproblemer og rekruttering til behandlingstilbud

Mannen, kameran och brännvinet. Kommentar till ett bilduppslag

Debatt

Petri Fiilin & Matti Virtanen: Är självbetjäningsbutiken lämplig för alkoholförsäljning?

Alkoholbolagens kommentarer

Esa Österberg: Kostar supen 50 miljarder?

Anders Johnson: Har Du något bättre förslag, Esa Österberg?

Esa Österberg: Totalsiffrans godtycklighet och relevans

Johs. Andenæs: Revisjon av promillelovgivningen i Norge?

Pertti Hemanus: Nymoralism och alkohol

Recensioner

G. E. Vaillant: The Natural History of Alcoholism av Eckart Kühlhorn

Ulla Marklund: Droger och påverkan av Jens Mathiesen

P. R. Johansson & L. Hammarberg: Alkohol och graviditet av Bente-Marie Ihlen

Meddelanden

Några reflektioner inspirerade av Kettil Bruuns 60-årsdag av Pekka Kuusi

Dansk nordisk konference om alkoholisme av Thorkil Thorsen

Alkohol och social historia av Esa Österberg

Stipendier för alkoholforskning i Finland

Alkohol- og Narkotikarådet

CAN

Historiska perspektiv på alkoholfrågan - forskarmöte 1984

XV nordiska mötet om biologisk alkoholforskning

Den 29:e nordiska nykterhetskongressen

Summaries

Hildigunnur Ólafsdóttir & Tomas Helgason & Kristinn Tómasson: Increase in admissions as inpatients to treatment institutions for alcohol- and drug abusers in Iceland 1974-1981

Kettil Bruun: New Perspectives on the Origin of the Bratt System

Vagn Greve: When the Danes Stopped Domestic Distilling

Fanny Duckert: Alcohol Problems and Treatment Facilities

Senast uppdaterad

2015-10-13

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet