English page Verkkosivu suomeksi

1/1985

  • Folkhälsa

Artiklar

Robin Room: Alkoholmonopol som idé och realitet - några historiska perspektiv

Tommi Hoikkala & Christoffer Tigerstedt & Anni Vilkko: "Har ni sett er själva som alkoholister?" - Kommentarer till ett tv-program om ungdomens alkoholbruk

Britta Kyvsgaard: "Men nu vil jeg da hellere drikke nogle bajere end fyre en fed ... " - Mønstre for brug af alkohol og cannabis blandt unge i en dansk forstad

Lars Magnusson: Orsaker till det förindustriella drickandet - supandet i hantverkets Eskilstuna

Stig G. Johansson: Tax-free sprit - en alkoholpolitisk fråga?

Debatt

Jonna Kevin: Den nymoralistiska ungdomen

Tero Maksimainen: Berusningens glädjebudskap

Margaretha Järvinen & Kerstin Stenius: "En karl lyder mycket bättre!" Restaurangkontrollen och kvinnan

Recensioner

Roy Rosenzweig: Eight hours for what we will av Ronny Ambjörnsson

E. Kühlhorn & J. Andersson & J. Knutsson: Den svenska våldsbrottsligheten av Kauko Aromaa

Tom Nilsson (red.): När mellanölet försvann av Sturla Nordlund

Bo Peterson: Health, risk factors and death in middle-aged males av Anders Romelsjö

Summaries

Robin Room: Alcohol Monopory as an idea and as a Reality: Some Perspectives from History

Tommi Hoikkala -Christoffer Tigerstedt - Anni Vilkko: "Have You Looked at Yourselves as Alcoholics?" - Comments on a Television Programme About Young People and Their Drinking Habits

Britta Kyvsgaard: Patterns in the Use af Alcohol and Cannabis Among Young People in a Danish Suburb

Lars Magnusson: Reasons for Pre-Industrial Era Drinking - Inebriation Among Craftsmen in Eskilstuna

Stig G. Johansson: Tax-free Sales of Alcohol- a Question of Alcohol Policy?

Senast uppdaterad

2015-10-13

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet