English page Verkkosivu suomeksi

1/1991

  • Folkhälsa

Kolumn

Jorma Hentilä: Ett forum för vetenskaplig och politisk debatt

Thorkil Thorsen: Det forbudte stof, alkoholpolitikken og forskningen

Artiklar

Sven Andréasson: Konsekvenser for svensk sjukvård vid ökad alkoholkonsumtion

Heikki Koski: Den europeiska integrationen och den finska alkoholpolitiken

Kent Källström: Alkoholmissbrukare i arbetslivet. Anställningsskydd och anpassning

Rudolf Ziemann: Alkoholproblem i arbetslivet. Lagstiftningen i DDR

Debatt

Christer Sandahl: Det bidde en tumme

Ragnar Hauge: Alkohol og folkehelse

Claes Örtendahl: Svar till Ragnar Hauge

Recensioner

Thorkil Thorsen: Hundrede års alkoholmisbrug av Ole-Jørgen Skag

Klaus Mäkelä (red.): Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta av JuhaKääriäinen

Irja Hyttinen: Kun nainen juo av Margaretha Jarvinen

Pockettidningen R. Den svenska modellen och internationaliseringen av Christoffer Tigerstedt

Meddelanden bl.a.

Margaretha Järvinen: Seminarium om kvinnor, rusmedel och kontroll

Ingvild Hoel: Referat fra et presseseminar

Centrum för utbildning och utvärdering

Samarbeidsprosjekt i Oslo

Rusmiddelforskningsinitiativet i Danmark

Center for rusmiddelforskning

Jørgen Jepsen: EF-"øldommen" og Dansk ølbeskatning

Det berättas att...

NAD-Nytt

Summaries

Sven Andreasson: Increasing alcohol consumption and the consequences for the Swedish health care system

Heikki Koski: European integration and Finnish alcohol policy

Kent Källström: Alcoholics in working life. Job protection and rehabilitation

Rudolf Ziemann: Alcohol problems at the workplace. Legislation in the GDR

Senast uppdaterad

2015-10-12

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet