English page Verkkosivu suomeksi

1/2001

Ledare

Redaktionen: Tema med variationer eller Grande finale?

Kolumn

Ingrid Sahlin: Om risk och kontroll

Artikel

Øyvind Horverak: Vinmonopolet – mellom avholdsbevegelse og måtehold

Broken spirits

Katariina Warpenius & Caroline Sutton: Det alkoholfria samhället som ideal

Kommentarer

Bernt Bull: Makt og idéer i nordisk alkoholkontrollpolitikk

Henrik Stenius: Tre möjliga berättelser

Pekka Sulkunen: De liberala argumenten

Kommentar

Svante Nycander: Alkoholfrågan – en politisk och intellektuell utmaning

Översikter/Reflektioner

Philip Lalander & Rickard Lalander: Klasstillhörigheten i flaskan?

Johanna Hackman: Drogtester i skolorna. Panikåtgärd eller preventionsredskap?

Forskningsmiljöer

Karen Ellen Spannow: Forskning på Center for Rusmiddelforskning

Sturla Nordlund: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning

Jussi Simpura: Alkohol- och drogforskning

Meddelande

Thomas Rosenberg: På spaning efter den europeiska alkoholfrågan

Recensioner

Pekka Sulkunen & Caroline Sutton & Christoffer Tigerstedt & Katariina Warpenius (Eds.): Broken Spirits. Power and Ideas in Nordic Alcohol Control (av Robin Room)


Pekka Sulkunen & Caroline Sutton & Christoffer Tigerstedt & Katariina Warpenius (Eds.): Broken Spirits. Power and Ideas in Nordic Alcohol Control(av Stanton Peele)

Bertil Roslin: När slagregnet föll (av Gabriel Romanus)

Howard Parker & Judith Aldridge & Fiona Measham: Illegal Leisure. The normalization of adolescent recreational drug use (av Mikko Salasuo)


Tuukka Tammi & Teuvo Peltoniemi (Eds.): Telematic Drug and Alcohol Prevention: Guidelines and Experience from Prevnet Euro (av Stanton Peele)

Senast uppdaterad

2013-03-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet