English page Verkkosivu suomeksi

2/1985

  • Folkhälsa

Artiklar

Anders Bergmark & Lars Oscarsson: Beroende eller kontroll- en granskning av två perspektiv

Jukka-Pekka Takala: Om läkarens och medicinens roll i alkoholistvården enligt den finska alkoholistlagen av år 1936

Poul E. Porskær Poulsen: Afhold som disciplinering. Propaganda fra den danske afholdsbevægelse i 1880'erne og 90'erne

Matti Peltonen: Ölvänner och brännvinsbröder. Alkoholens roll i byteshandeln på den finska landsbygden under självhushållningstiden

Debatt

Dag Endal: Edruskapsarbeidet må være berusende!

Hannu Takala: Om rattonykterhet och olycksriskundersökningar

Gabriel Romanus: Tax-free försäljning - vinstintresse i alkoholhanteringen

Recensioner

P. Sulkunen & P. Alasuutari & R. Nätkin & M. Kinnunen: Lähiöravintola (Förortskrogen) av Margaretha Järvinen

N. Christie & K. Bruun: Den gode fiende av Ragnar Hauge

Meddelanden

Ransoneringen - inte bara en folkhälsofråga av Kerstin Stenius

Dansk alkoholstatistik 1979-1983 av Børge Bech 

20. Nordiske konference om alkoholisme 1985

Summaries

Anders Bergmark & Lars Oscarsson: Dependence or Control - An Examination of Two Perspectives

Jukka-Pekka Takala: On the Role of Medicine and the Medical Profession in the Treatment of Alcoholics According to the Finnish Alcoholics Act of 1936

Poul E. Porskær Poulsen: Temperance as Discipline. Danish Temperance Movement Propaganda of the 1880s and 1890s

Matti Peltonen: Beer Makes Friends, Spirits Make Brothers. The Role of Alcohol in Trade between Peasants during the Period of Rural Autarchy

Senast uppdaterad

2015-10-13

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet