English page Verkkosivu suomeksi

2/1988

  • Folkhälsa

Artiklar

Brit Denstad: Kommunal alkoholpolitikk. Politisk ideologi og alkoholpolitiske strategier

Hildigunnar Olafsdottir: Lekmenn, alkoholisme og behandling

Ossi Rahkonen & Salme Ahlström & Matti Rimpelä: Ungdomens alkoholbruk i Finland 1973-1987

B.M. Levin & M.B. Levin: Pojkar, flickor och alkohol - en sovjetisk studie

Torild Hammer & Per Vaglum: Ungdom, arbeidsløshet og rusmiddelbruk

Forskningsnotat

Willy Pedersen & Nils Johan Lavik & Sten-Erik Clausen: Bruk av rusmiddel blant ungdom - en forskningsstrategi

Intervju

Samtal med Alan Marlatt

Recensioner

A. Romelsjö: Epidemiological studies on the relationship between a decline in consumption, social factors and alcohol-related disabilities av Henrik Sælan

J .C. Jørgensen: Leif Panduro. En biografi av Ingalill Österberg

G. Ericsson & K.E. Johansson & M. Winberg (red.): Nykterhetsvård och alkoholpolitik på 90-talet av Rolf Fredriksson

Kommentar, meddelanden

Svensk alkoholpolitik i kommunal tappning av Jan Linde

Mere rusmiddelforskning i Danmark

Åland får egen alkohollag? av Kari Paaso

Avveckling av Christiania?

Nordisk alkoholstatistik 1981-1986

Summaries

Brit Denstad: Municipal alcohol policy. Political ideology and alcohol policy strategies

Hildigunnur Ólafsdóttir: Laymen, alcoholism and treatment

Ossi Rahkonen & Salme Ahlstrom & Matti Rimpela: Trends in drinking habits among Finnish youth in 1973-1987

B.M.Levin & M.B.Levin: Boys, girls and alcohol- a Soviet study

Hammer, Torild & Vaglum, Per: Young people, unemployment and drug abuse

Senast uppdaterad

2015-10-12

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet