English page Verkkosivu suomeksi

2/1989

  • Folkhälsa

Artiklar

Christoffer Tigerstedt: EG, alkohol och Norden

Anders Bergmark & Lars Oscarsson: Att vilja vara en annan

Antti Eskola & Marja Jylhä & Klaus Weckroth: Om sjukdomars och addiktioners "logik"

Claus-Peter Appel: Motivation för behandling - Några kognitiva aspekter

Pertti Alasuutari: Att undertrycka begäret eller ge det ny riktning

Elisabetta Forni: Alkoholproblemen i ett område i nordvästra Italien

Debatt

Juhani Lehto: Måste man tvinga missbrukare att utnyttja sina rättigheter?

Jakob Lindberg: Svar till Juhani Lehto

B.M. Levin & M.B. Levin: Alkoholreformen i Sovjetunionen: Framgångar, problem, svårigheter

Jussi Simpura: Alkoholfrågan, samhällspolitiken och välfärdens dimensioner. Huvudteman i den finska 1987 års alkoholkommittés betankande

Recension

Herbert Fingarette: Heavy drinking - The myth of alcoholism as a disease av Anders Bergmark & Lars Oscarsson

Meddelanden

ATVR: maximerade statsinkomster med minimerad alkoholförsäljning. Intervju med Höskuldur Jónsson

SIFA:s mål: breddade kontakter och ökad forskarsamverkan: Intervju med Ole-Jørgen Skog

Nytt från Norden

Nordisk alkoholstatistik 1982-1987

Summaries

Christoffer Tigerstedt: The European Community, alcohol, and the Nordic countries

Anders Bergmark & Lars Oscarsson: The desire to be someone else - some reflections on the concept of motivation within the treatment of alcohol and drug abuse

Antti Eskola & Marja Jylhä & Klaus Weckroth: The "logic" of diseases and addictions

Claus-Peter Appel: Motivational issues in treatment: A cognitive view

Pertti Alasuutari: Repressing or redirecting the craving. The lesson of a self-help group on the understanding of alcoholism

Elisabetta Forni: The alcohol problems in a region in Northwest Italy - The view of the population

Senast uppdaterad

2015-10-12

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet