English page Verkkosivu suomeksi

2/1994

Kolumn

Peter Ege: Narkotikapolitik i Danmark

Artiklar

Maria Abrahamson: Svensk alkohol- och restaurangpolitik - 1980-talets förändringar i historisk belysning

Bente Marie Ihlen & Arvid Amundsen & Liv Trønnes & Hans Andreas Sande: Forløpet av alkohol- og tobakksbruk under graviditet

Översikt

Esa Österberg: Om alkoholpolitiken urholkas - dricker vi då som mellaneuropéer?

Debatt

Juhani Lehto: Europeisk alkoholpolitik ur folkhälsoperspektiv

Bryggareföreningen: "Dagens alkoholforskning ensidig". Intervju med Bertil Swartz, Svenska Bryggareföreningen


Martin Blindheim: To legalize or not to legalize - is that the question?

Anders Bergmark: Ett lik i lasten? Om Lars Lindströms nya syn på behandling

Recensioner

Thorkil Thorsen: Dansk alkoholpolitik efter 1950 av Henrik Aas & Ingeborg Rossow

Elianne Riska & Eckart Kühlhorn & Sturla Nordlund & Kirsten Thue Skinhøj: Minor Tranquillizers in the Nordic Countries av Ingegerd Agenäs


"Cure, care, or control" Kommentar av Jukka-Pekka Takala

Meddelanden

Sten Rönnberg: Rapportfrån en världskongress om "harm reduction"

Christa Appel: Intryck från Harm Reduction Conference

Diana Søe: Lægemiddelafhængighed - et folkesundhedsproblem?

Veni Segraeus: Core Shell-modellen granskad

Thorkil Thorsen: Nyt fra Danmark

NAD-nytt

Summaries

Maria Abrahamson: Swedish alcohol and restaurant policy in the 1980s: A historical perspective

Bente-Marie Ihlen & Arvid Amundsen & Liv Trønnes & Hans Andreas Sande: Changes in alcohol and tobacco use during pregnancy

Senast uppdaterad

2015-10-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet