English page Verkkosivu suomeksi

2-3/2003

Ledare

Redaktionen: Alkoholbrukets hejdlösa utbredning, narkotikaproblemens vardaglighet

Artiklar

Robin Room & Jessica Palm & Anders Romelsjö & Kerstin Stenius & Jessica Storbjörk: Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling – beskrivning av en studie i Stockholms län

Anders Romelsjö & Robin Room & Elisabeth Ellström: Är alkoholberoende en mellankommande faktor mellan alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem? En studie av en klinisk population i Stockholms län

Jessica Storbjörk: Orsaker till att inte söka vård. En studie i Stockholms läns beroendevård

Jessica Palm: Moraliskt, medicinskt och socialt problem. Syn på alkoholoch drogproblem bland personal inom Stockholms läns beroendevård

Kerstin Stenius: Sverigefinländska och svenska patienter i Stockholms läns beroendevård

Håkan Leifman: Vilka dricker mer alkohol i Sverige? En studie av konsumtionstrender bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper under perioden 1990 till 2002

Pekka Hakkarainen & Christoffer Tigerstedt: Motsägelsernas narkotikapolitik – normaliseringen av narkotikaproblemet i Finland

Kolumn

Bernt Bull: Storpolitikk, alkoholpolitikk og forskning

Recensioner

Robin Room (red.).: The effects of Nordic Alcohol Policies (av Tómas Helgason)

Hildigunnur Ólafsdóttir (red.): Skyldig eller sjuk? Om valet av påföljd för narkotikabruk (av Jessica Palm)

Pekka Tarkka: Pentti Saarikoski. Åren 1937–1966 (av Ingalill Österberg)

Meddelanden

Øystein Bakke: GATS påvirker rusmiddelpolitikken

Pia Rosenqvist & Christoffer Tigerstedt: Kriminal- och säkerhetsfrågor stärks i internationell narkotikapolitik

Sari Rauhamäki: Forskarmöte om könsperspektiv i drogforskningen

Pia Rosenqvist: En järndos av alkoholforskning

NAD-Nytt

Senast uppdaterad

2013-03-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet