English page Verkkosivu suomeksi

3/1986

  • Folkhälsa

Artiklar

Per Frånberg: I eterdimmorna - Om ett bortglömt missbruk

Roger Kvist: Samerna och alkoholen. Jokkmokks socken 1760-1860

Scott Macdonald: Alkoholkonsumtion och ökad alkoholtillgänglighet. En handledning för alkoholpolitiker

Jussi Simpura & Esa Österberg & Kari Haavisto: Alkostrejkens verkan på anskaffningen av drycker våren 1985

Elina Haavio-Mannila & Osmo Kontula: Alkoholen i de finska studenternas sexualliv

Simo Kokko: Vem är hälsovårdens uppdragsgivare?

Debatt

Olaj Gjerløw Aasland: Kommentar till Simo Kokko

Nordiska ministerrådet uttalar sig om stärkta internationella insatser i alkoholfrågan

"Kätterska" erfarenheter från Kenya. Intervju med Juha Partanen

Överskottsteorin ifrågasatt. Intervju med Timo Kortteinen

Leo Granberg: Varför slogs hembränningen ut i Norden?

Recensioner

Det finska superiets rötter - Suomalaisen juoppouden juuret av Matti Peltonen

Ackulturation, kulturförändring och vertikal mosaik - The American Experience with Alcohol av Pertti Alasuutari

Meddelanden

K. J. Ståhlberg - en missförstådd stålman av Jarmo Heinonen

Internationell kongress för biomedicinsk alkoholforskning av Kalervo Kiianmaa & Reino Ylikakri

Summaries

Per Frånberg: A haze of ether - a forgotten abuse

Roger Kvist: Saami and alcohol - Jokkmokk parish 1760-1860

Scott Macdonald: The impact of increased accessibility of alcohol on consumption. A policymaker's guide

Jussi Simpura - Esa Gsterberg - Kari Haavisto: Effects of the strike in Finnish liquor stores on acquisition of alcoholic beverages in Spring 1985

Elina Haavio-Mannila & Osmo Kontula: Alcohol in the sex lift of students

Simo Kokko: Who gives assignments to health care system in alcohol matters?

Senast uppdaterad

2015-10-13

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet