English page Verkkosivu suomeksi

4/1988

  • Folkhälsa

Artiklar

Thorkil Thorsen: Da Danmark blev ædrueligt

Kerstin Stenius & Esa Österberg: Hälsa för alla år 2000. Alkoholkonsumtionen och de nordiska länderna

Per Frånberg: "Bluddervin" och snabbvinsatser - Surrogatvinerna sedda ur ett historiskt perspektiv

Marja Holmila & Guillermina Natera: Familjen - en informell arena för kontroll av drickandet. Några jämförelser mellan förhållandena i Finland och Mexico

Peter Skold & Roger Kvist: Alkoholen och de nomadiserande samerna. Jokkmokks socken 1860- 1910

Debatt

Ole-Jørgen Skog: Skole-enquete vs. post-enquete i studiet av cannabisbruk og sniffing - kommentar til Pedersen, Lavik og Clausen

Recension och meddelanden

M. Holmila: Wives, Husbands and Alcohol av Kari Wærness

Ölet kommer till Island. Intervju med Hildigunnur Ólafsdóttir

Hälsa-Marknad-Alkohol - EG och WHO av Esa Österberg

Ny norsk promillelovgivning av Ragnar Hauge

Varningsetiketter på alkoholdrycker i Mexico av Haydee Rosovsky

"Varning: Drickande under graviditeten kan skada fostret" av Kari Paaso

Clas Sjöberg: Ransoneringsrörelsen kommer igen

Intervju

Alkoholforskningsinstitut för EG-liinderna planeras. Intervju med Peter Schiøler

Summaries

Thorkil Thorsen: When Denmark went on the wagon

Kerstin Stenius & Esa Österberg: Health for all by the year 2000. Alcohol consumption and the Nordic countries

Per Frånberg: Historical aspects of the use of surrogate wines in Sweden

Marja Holmila & Guillermina Natera: Family - arena for informal control of drinking: Some comparative features of Finland and Mexico

Peter Sköld & Roger Kvist: Alcohol and the nomadic Saami - Jokkmokk parish 1860-1910

Senast uppdaterad

2015-10-13

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet