English page Verkkosivu suomeksi

4/1993

Kolumn

Sturla Nordlund: Novellen Kafka ikke skrev

Artiklar

Olof Bäckman & Håkan Leifman: Alkohol och psykofarmaka. En tidsserieanalys

Bente-Marie Ihlen & Arvid Amundsen & Rolf Lindernann: Alkohol- og tobakksbruk under graviditet. Er små mengder skadelig?

Siv Byqvist: Narkotikamissbrukare som det gått bra eller dåligt för efter behandling. BAK/SWEDATE-projektets flerårsuppföljning

Debatt

Anja Koski-Jännes: Att jämföra olika behandlingsprogram

Lars Lindström: Behöver alkoholister behandling?

Recensioner

Anja Koski-Jännes: Alcohol addiction and self-regulation av Arvid Skutle

John Booth Davies: The myth of addiction av Fanny Duckert

Kerstin Söderholm Carpelan: Unga narkotikamissbrukare i en vårdkedja av Astrid Skretting

Christina Andersson: The Children of Maria av Astrid Skretting

Anna-Lisa Sahlström: Och visslan skrek av Ossi Rahkonen

Meddelanden

Brit Haver & Lena Dahlgren & Inger Bergman: Psykopatologi hos kvinner med tidlige alkoholproblemer

Kerstin Stenius: Sally Casswell, marknadsekonomin och alkoholforskningen

Esa Österberg: Kettil Bruun Societys möte i Krakow

Salme Ahlström & Pia Rosenqvist: Holländsk alkohol- och drogforskning i medvind

Jorma Hentilä: Stora förändringar i Finlands alkoholsystem

Kerstin Stenius: Från nykterhetspolitruk till fri föreningspionjär

Summaries

Olof Backman & Håkan Leifman: Alcohol and psychotropic drugs - A time series analysis

Bente-Marie Ihlen & Arvid Amundsen &. Rolf Lindemann: Alcohol and tobacco in pregnancy: are small quantities harmful?

Siv Byqvist: Drug abusers with good and with bad treatment outcome. A Swedish follow-up of two client samples five to nine years after treatment

Senast uppdaterad

2015-10-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet